Oppbygging

Hvordan man velger å prosjektere ett passivhus kan være forskjellig men under ser dere oppbyggingen på vårt passivhus. Det er lagt vekt på å slanke konstruksjonene i trevegger da det er disse som blir synlige i form av tykke dørkarmer og vindusforinger. Vi er godt fornøyd med å oppnå passivhusstandard med bare 27 cm tykke yttervegger.

Gulv

Her er det lagt ut 30 cm Climate C 80 fra Sundolitt. Under bærepunkter\bærevegger er det lagt 15cm XPS 300/700. Dette for å ta opp kraftene bygget påfører grunnen.
Radonsperre er lagt mellom to lag isolasjon for å fjerne risikoen for skader som man ellers ville hatt dersom den lå rett under betongen.

Dette gir en U verdi på 0,10 hvor gulvet er fullisolert.

gulv isolasjon

Ringmur

Vi bruker Ringmur fra Sundolitt med såleblokk. Som vist på bildet under med markisolasjon utenfor samt isolasjonskile på innside ettersom treveggen er tykkere enn toppen av ringmuren. Dette for å minke kuldebroen.

Dette gir en kuldebroverdi på 0.06

gulv isolasjon

Grunnmur

Her benyttes KUB U10 fra Sundolitt med såleblokk. Veggen er 45 cm tykk hvor det er 20 cm isolasjon ytterst, 15 cm betong og 10 cm isolasjon innerst. På innvendige vegger der det ikke er tekniske innstallasjoner skrus gips direkte på produktet.

Veggen gir en U verdi på 0.10

doc_7222_7_v2

Yttervegger av tre

Bygges opp av 36*223 reisverk med innvendig horisontal påforing samt utvendig asfaltplate og vindtett duk. Isolasjonen som benyttes er Glava Extreme 33. Toppsvill i 1 etg er tatt bort for å minke treandel i vegg. Samt bæring over vindu består av 2-3 stk 223×36 slik at vi får masse isolasjon på innsiden.

Dette gir en U verdi på 0,145.


Opplysninger kommer fra Glava

Tak

Her benyttes 350 mm I bjelker med plater på, over dette kommer > 30 cm fallisolasjon ettersom innvendig tak er flatt.

Dette gir U verdi 0,12

Vinduer

Disse kommer fra NorDan og vi har 3 lags superisolerte vinduer med U-verdi helt ned i 0,6 på de store med fast karm. Solutsatte fasader leveres med Solglass og samtlige vinduer leveres med alu bekledning.

vindu

Dører

Disse kommer også fra NorDan og leveres med passivhusutførelse med U verdi 0.6

dør

Samlet U verdi for Dører og Vinduer er 0,75

Vindtetting

For å sikre at boligen blir tett nok i forhold til kravene så har Hellvik Hus valgt dobbel vindsperre. Dvs det er montert asfaltplater utvendig med Tyvek vindsperreduk utenpå.

I gulvet er det radonsperren som sørger for å holde bygget tett og på tak er det  Protanmembran.

I tak og vegger ligger det itillegg på varm side av isolasjonen dampsperre. Denne er med å hjelpe litt men det er hovedsaklig vindsperren som skal holde kravet.

Kravet til tetthet ved passivhus er 0,6 luftutskiftinger pr time i konstruksjonen.

Ved overlevering oppnådde vi 0,5 luftutskiftinger pr time, da er vi godt innenfor og fornøyde.