Ventilasjonsanlegg

I vår bolig har vi valgt Villavent SAVE VTR 500. Dette tilfredstiller passivhuskravene med god margin.

Vi har itillegg lagt større kanalnett enn nødvendig for å bruke mindre vifteenergi på å flytte luften samt mindre støy fra avtrekk og tilluftsventiler.

Minstekravet for passivhus er at ventilasjonsanlegget skal gjenvinne 80% av varmen, vårt anlegg er beregnet til å gjenvinne 88% av varmen fra Villavent. Foreløbige målinger viser at gjenvinningen ligger litt under dette. Grafen under viser foregående døgn.

[visualizer id=»661″]

For vifteenergi (SFP) er kravet at det skal brukes mindre enn 1,5 kW/m3/s, vårt anlegg er dimensjonert til 0,8 kW/m3/s.
Dette tilsvarer 590 kWh iløpet av ett år ved en luftutskifting på 238 m3/time som er kravet ved vår bolig. Dette tilsvarer 67W/time
Under er graf som viser forbruk på ventilasjonanlegg foregående døgn.

[visualizer id=»659″]


 

Eksisterende bolig:

I den gamle leiligheten vi bodde hadde vi ett Flexit aggregat fra 2008 . Den brukte til sammeligning 139 W pr time på normal hastighet uten gjenvinner aktivert. Gjenvinneren bruker 30W når den roterer.
Dette blir 169 W pr time.

Pr time = 169 W
Pr døgn = 4,056 kWh
Pr måned = 123 kWh
Pr år = 1480 kWh

I sommermånedene kan man regne ettpar måneder mindre driftstid på gjenvinneren:
Da blir årlig strømforbruk på ca 1420 kWh, tilsvarer over 10% av totalt årlig strømforbruk!

Til sammenligning skal vår nye bolig på 196 m2 bruke 590 kWh pr år ifølge beregningene.

Dersom man regner ut kWh/m2 for den gamle boligen ender vi opp på 14kWh/m2 mens man på passivhuset ender opp på 3kWh/m2. Altså bruker leiligheten vi bodde i før over 4,5 ganger mer strøm for drift av viftene i ventilasjon enn passivhusets anlegg.

Det gamle aggregatet er sansynligvis dårlig dimensjonert itillegg til små kanaler. Dette da kravene i 2008 var mye dårligere.

Er du midt oppi planleggingen av ny bolig velg større aggregat og kanalnett enn minstekravet!

Legg igjen en kommentar