Prosjektering / Samarbeidspartnere

Kompetansetilskudd til bærekraftig bygg og boligkvalitet. Vi har fått tilskudd sammen med Grønn-Linje og Bolig Enøk til installering av måleutstyr i våre passivhus. Dette skal brukes til å dokumentere inneklima\miljø. Informasjonen blir tilgjengelig på våre hjemmesider, nedlasting for studenter samt at Bolig Enøk benytter informasjonen i forbindelse med fremtidige kurs.

Vi har fått tilskudd fra Enova til bygging av passivhus som pilot\forbilde prosjekt. Itillegg til støtte til gråvannsgjenvinner og elektrisk styresystem for varme. Dette gjør at vi kan bygge en fremtidsrettet bolig idag.

Vi takker Husbanken og Enova for deres tilskudd.

Prosjektering

Print

Vi er tilknyttet Bolig Enøk i forbindelse med passivhusrådgivingen. Vi er kjempefornøyde med valget her og Eivind Kolstad har kompetansen vi trenger på området.

Nyansatte Christer Kemi har også bidratt på vår bolig og i forbindelse med viderutdanningen, Lavenergi og passivhus på NTNU,  ble vår bolig benyttet som gruppeprosjekt.

Vi fikk en fyldig rapport og muligheten til å komme med innspill slik at vi har mer dokumentasjon på løsninger enn vanlig.

Vi takker NTNU og deres studenter for deres innspill\rapport.

Husbygging

Hus leverandør

Tømrerarbeidet utføres av Hellvik Hus som har lengst erfaring i distriktet. De er en solid aktør på ferdighus markedet i Norge og bør derfor ha løsninger på all problematikken rundt passivhus bygging.

Grunn og betongarbeider – Holm Maskin

logo holm (2)Grunnarbeidene på tomten utføres av Holm Maskin AS med Gaute Holm i spissen.

Han har lang erfaring med graving og muring i Flekkefjord, dermed er vi sikre på han løser eventuelle problemer på strak arm.

Betongarbeidene utføres også av Holm Maskin. Det er en stor fordel at disse fag er samme firma da mye av arbeidet går over samme tidsperiode og det fort kan bli mye rigging med bruk av ulike firma.

Vår bolig består Ringmur, Vegg mot grunn, Gulv og garasje tak\vegger av betong.

Betongisolasjon

Vi benytter oss av Sundolitt sitt ferdige system for bolig. Vår leveranse består av Ringmur med såle, KUB Veggsystem med såle og gulv og markisolasjon. Vi har fått god hjelp til prosjektering og løsninger fra Dag Petter Lima og hans medarbeidere. Dette førte til at valget ble enkelt.

 Byggisolasjon

glava-logo

I yttervegger av tre ble det Glava extreme isolasjon.

Dører og Vinduer

ND_logo_Colour1cid:image001.jpg@01CF9AA1.01999BD0Vi var heldige da vi skrev under kontrakt med Hellvik Hus for da hadde de kampanje hvor vi fikk trelags energiglass samt solglass inkludert i prisen.

Vi er kjempefornøyd med at NorDan står som hovedleverandør av dører og vinduer da vi vet de etterstreber å være de beste på det norske markedet.

Vi har oppgradert med alu beslag utenpå vinduene noe som bidrar til mindre vedlikehold og lenger levetid.

Utvendig Screens – NorDan

Vi fikk også delta i ett pilotprosjekt for NorDan som innebærer at utvendig screens kan integreres i vinduskassetten. Dvs at man ikke lenger trenger en utenpåliggende kasse som screensen ligger inni.

Solfanger – NorDan Solar

Vi har deltatt i en konkurranse hvor hovedpremien var å være pilotprosjekt for NorDan Solar sin nye satsing hvor solfangere integreres i vinduskarm. Dette har tidligere blitt presentert på Bygg Reis Deg. Sammen med ett annet boligprosjekt vant vi hovedpremien og får dermed muligheten til å teste ut systemet.

Fordelen med at solfangeren er integrert i vinduskarm er at snekkere får ett kjent produkt å montere da det ikke er andreledes enn ett standard vindu. Den erstatter kledning samtidig som eventuell lekkasje renner ut og utskiftinger gjøres ved å kun demontere glasset i vinduskarmen.

Vi takker Nordan for muligheten disse prosjektene gir oss!

 Byggteknisk

Elektriker

Som elektriker\automatiker kommer jeg til å legge inn strøm og styringer selv. Men har firmaet jeg jobber i som støttespiller.

Rørlegger

Vårt firma leverer også rørleggertjenester og med mange års erfaringer så er dette ett klart valg.

Ventilasjonsanlegg

logo

Vi har vurdert ulike ventilasjonssystemer og endte til slutt opp med Villavent fra Systemair. Dette da Karl Gunnar Hjelleset hadde best erfaring fra dem.

Vi har tidligere vurdert kompaktaggregat fra Nilan/Genvex og Stiebel-Eltron samt ventilasjonsanlegg fra Flexit og Enervent. Vi vurderte også tilluftsrør forlagt i grunn men pga risiko med sopp/bakterier og kost/nytte kuttet vi ut dette.

Vi ønsker å ha muligheten til å gi mer luft enn minstekrav og da faller kompaktaggregatene ut. Dette da de ikke klarer å oppnå lav nok SFP og høy nok gjenvinning ved høyere luftmengder.

Vi gikk for SAVE 500 som er ett hakk større enn det vi hadde trengt. Itillegg til større rør dimmensjoner.

Smartbolig og elektromateriell

Schneider Electric er den største leverandøren av kvalitetsmateriell i Norge. Eller det vil si med 122 000 ansatte i over 120 land så har de vel litt større markedsområde. Vi benytter dem mye på jobb og har kun gode erfaringer. Vi har kontakt med Torbjørn Pettersen og han løser alle utfordringer for oss.

Gråvannsgjenvinning dusjLogoMeandertransaprent794x

Ettersom hovedforbruket i ett passivhus i Norge er vannoppvarming bør man prosjektere noe som begrenser dette forbruket.

Etter å ha lest og studert kom vi frem til Meanders varmegjenvinningssystemer. Vi gleder oss til å dusje miljøvennlig.

I henhold til NS3700 skal vår bolig på 197 m2 bruke 5950 kwh på oppvarming av varmt vann.

Måten vi reduserer dette på er å installere varmegjenvinner i hoveddusj. Ca 60% av 5950 består av oppvarming av dusjvann. Vår varmegjenvinner har en virkningsgrad på 49%. Dvs at vi gjenvinner ca 1800 kwh i form av varme som ellers ville forsvunnet ut i avløpet.

Luft – Luft varmepumpe – Mitsubishi FH35/Hara 6.6

Med det lave oppvarmingsbehovet har vi valgt å kutte ut vannbåren varme da dette aldri lønner seg økonomisk i vårt prosjekt. Med ett oppvarmingsbehov på ca 3000 kwh er en godt plassert luft – luft varmepumpe tilstrekkelig til å ta seg av hovedoppvarmingen.

Varmekabler – ØS Varme

Vi har varmekabler på begge bad, disse er hurtigvirkende i forhold til vannbåren varme og bidrar til å holde føttene varme.

Varmefolier – Stork AS

Vi har varmefolier i begge entreer samt gang 1 etg, disse er veldig raske da de ligger rett under laminaten og kan bidra til en grunnoppvarming.