Strømforbruk leilighet

Strømforbruk i vår 102 m2 BRA vertikaldelt to-mannsbolig:

*Det lave forbruket i januar 2014 skyldes at vi var bortreist i 3 uker

Hensikten med å foreta energimålinger i vår bolig er å redegjøre for hva strømmen blir brukt til. I den nye boligen installeres flere titalls energimålinger som overvåker tilkoblet utstyr slik at vi får sanntidsmålinger av vårt forbruk.

Dette vil gi besøkende av siden vår informasjon om hvor det går ann å spare strøm.

Jeg har gått til innkjøp av en enkel energimåler for montering i stikkontakt for å overvåke strømtyvene i huset vi bor i idag.

 

 

Legg igjen en kommentar