Måledata

Pr dags dato bor vi i en vertikal delt enebolig på 102 m2 BRA. Strømforbruket siden vi flyttet inn i oktober 2010 har vært rundt 12.500 pr år. Oppvarming har i hovedsak vært elektrisk, supplert med ved i kalde perioder, samt nattsenking i stuen som er eneste oppvarmet rom utenom bad/wc.

Utfra prosjekterte data skal vi da i vår nye enebolig på 197 m2 BRA ha ett strømforbruk på ca 12.300 kwh. Blir spennende å se om det stemmer.

 

Kompetansetilskudd Husbanken:

Vi har fått kompetansetilskudd fra Husbanken til installering av utstyr for å logge og måle inneklima fra boligen. Her kommer det etterhvert strømforbruk, CO2+fukt+temp målinger, energimålinger osv for å vise hvordan ett passivhus fungerer.

Vår passivhusrådgiver Eivind Kolstad fra Bolig Enøk har ansvaret for å samle inn og analysere data fra våre boliger. Målingene som samles inn benyttes i kursmateriell og til å lage rapport til Husbanken.

Vi deltar sammen med passivhusbygger Jostein Marken-Mjølnerød, hans prosjekt kan følges på Grønn Linje

 

Legg igjen en kommentar