Elektroinstallasjon

For å visualisere og bringe frem måleresultater fra vår bolig skal vi installere smart hus komponenter med server for lagring. Dette for å gi nøyaktige data til Husbanken, Bolig Enøk og dere forbrukere via vår nettside. Grunnen er at vi har fått kompetansetilskudd fra Husbanken til dette prosjektet.

Vi har valgt å gå for standardisert utstyr og valget falt dermed på KNX. Dette systemet så dagens lys i 1992 og er en åpen standard. Dvs man er ikke avhengig av leverandørkompabilitet. I vår bolig har vi valgt produktene som har passet best til våre behov.

Sikringsskap
Da vi har en del ekstra utstyr i sikringsskapet i forbindelse med prosjektet så har vi montert ett vanlig boligskap samt ett skap med plass til målerutstyret, disse kommer fra Stansefabrikken.

Uten navn
Sikringer
Her er det benyttet inntaksvern, jordfeilautomater og overspeningsvern fra Schneider Electric.


KNX Server

Vi gått for OpenRB sin Logic Machine Re:actor V2. Denne benyttes for kommunikasjon med KNX, DALI, 1-Wire, MODBUS og ENOCEAN samt at den har egne innganger og utganger for analoge\digitale signaler. Den har innebygget webgrensesnitt og man kan sette opp alt man ønsker i den. Hos oss tar den seg av all logging og overføring av verdier mot mail og nettsidene våre. Dette er hjernen i boligen vår:)

LM3RCTv11

KNX – Strømforsyning med backup
Her har vi gått for spenningsforsyning med backup slik at målinger vil fortsette selv om det er strømbrudd\driftsforstyrrelser i forsyningsnettet.

Kwh måler
Vi har installert energimåler som kommuniserer med styresystemet med Modbus. Her får vi oversikt over det totale strømforbruket vårt.

Undermålere
Vi har installert undermålere som måler energiforbruk på følgende forbrukere. Det er 3 slike utgangsmoduler som hver har 12 kanaler. Dvs vi måler energiforbruket på 36 ulike forbrukere. Disse leveres av ABB

KNX-MBUS
For kommunikasjon mot energimålere og vannmåling må vi ha overgang fra KNX mot M-BUS kommunikasjon. Denne er levert fra Arcus-EDS


Rele utgang

For styring av persienner diverse lys\stikkontakter har vi montert en 8 kanalers universal persienne\utgangsmodul. Det benytter 4 kanaler for styring av opp\ned på screens og de siste 4 kanalene er splittet til 8 utganger og disse benyttes til styring av lys og stikkontakter.

Dimmeutgang
Vi har gått for en tavlemontert dimmer. Denne har 4 utganger på 250W.

Brytere
Vi har valgt brytere fra Schneider Electric. Disse har fra 2 til 8 ulike knapper som kan programmeres fritt til hva vi ønsker.

P118154_thumb_300x300.png

Temperatur\CO2\Fukt måling
Produktene vi har kommer fra Elsner. De har mange ulike sensorer og produkter beregnet på måling av klima og miljø.

KNX Co2 regulator/temp, m/disp, hvit, KNX AQS/TH-B-UP

Temperaturfølere
Disse er basert på en annen standard som heter 1-wire. Alle temperaturfølere i boligen er koblet til denne bussen. Sensoren består av en digital chip som har egen adresse. Man kan kjøpe dem som chip eller ferdig montert i hylse med ledning.

DS18B20 Dallas 1 wire digital temperature sensor and resistor

Værstasjon
Vi har montert to ulike værstasjoner. En som måler temperatur, lysinnstråling, fukt, solposisjon, lufttrykk(barometer) og GPS lokasjon. Den andre måler vindmengde og regn.

KNX Utendørssensor, Vari KNX 3L-TH-D-GPS

Spenningsforsyning 24V
For spenningsforsyning av værstasjoner, KNX-serveren og andre bokser i teknisk rom har vi gått for en strømforsyning fra Noby. Denne har 24V likespenning ut og batteribackup ved strømbrudd for å hindre kommunikasjonsfeil.

Noby906-LCD Pulsar 6255918 Strømforsyning i skap, 24Vdc, 3A, LCD plass 2x17Ah batteri (medfølger ikke)

Energimålere
På gråvannsgjenvinneren og varmtvannsforbruket er det montert energimålere for å dokumentere hvor mye varme som gjenvinnes fra gråvannsgjenvinneren vår, hvor mye varme solfangeren henter og hvor mye varmtvann vi benytter. Disse leveres fra Kamstrup og kommuniserer over M-BUS

Vannforbruk
For å måle totalforbruket vårt på vann har vi installert overgang på vannmåleren vår fra kommunen. Denne er levert av KSB-Norge og kommuniserer over M-BUS
Náhled výrobku: ELSTER FALCON PR6

Legg igjen en kommentar