Ventilasjonsaggregat

Vi har valgt å gå for Villavent SAVE VTR 500. Dette er ett boligaggregat, med roterende varmeveksler. For en bolig på vår størrelse hadde det vært tilstrekkelig med Save 300 for å tilfredstille krav til passivhus men vi ønsker muligheten for høyere luftutskifting sommertid samt bedre gjenvinning og mindre strømforbruk\viftestøy.

Boligen vår er i underkant av 200m2 og ved dette arealet tilsvarer det 240 m3/time luftutskifting.

Krav til årsmidlere temperaturvirkningsgrad på varmegjenvinneren er 80 % ved passivhus og 70 % ved TEK10. Vår bolig er prosjektert til 88% gjenvinning.
Vi har dermed 8 % bedre gjenvinning enn minstekravet.

Krav til Spesifikk vifteeffekt (SFP) for passivhus er 1,50 kW/m³/s ved passivhus og 2,5 kW/m³/s ved TEK10. Vi oppnår 0,80 kW/m³/s pga større aggregat og tykkere kanalnett som fører til mindre trykktap. Dette tilsvarer ca 90 % mindre strømforbruk til vifter i forhold til kravet.

Se forøvrig beregninger\måledata her

Årlig strømforbruk:

Vårt Flexit aggregat fra 2008 i den gamle leiligheten på 102 m2 bruker årlig 1420 kWh til vifter og gjenvinner.

Til sammenligning skal vår nye bolig på 196 m2 bruke 590 kWh pr år ifølge beregningene.

Det gamle aggregatet er dårlig dimensjonert med gammeldagse vifter itillegg til lite kanalnett. Dette da kravene i den tiden var mye lavere til SFP og gjenvinning

Er du midt oppi planleggingen av ny bolig velg ett større aggregat og kanalnett!

 

Husbankens Kompetansetilskudd
I forbindelse med Husbankens kompetansetilskudd har vi sammenkoblet ventilasjonsanlegget mot styresystemet i huset. Dette gjør at vi kan skru ned sirkulasjon ved lang tids fravær og øke automatisk. Samt ikke overventilere boligen ved dusjing\søvn da vi har fukt\co2 målere på bad og soverom..

Strømforbruk og gjenvinning overvåkes og lagres over tid slik at alle kan få tilgang til dette via våre nettsider.

SAVE VTR 500 venstre

• Høyeffektiv roterende varmeveksler – best årsvirkningsgrad
• Moderne vifteteknikk og EC-teknologi – lavt lydnivå
• Separat innstilling av tilluft – og avtrekksluftmengde
• Automatisk veksling mellom normaldrift og «sommerdrift» uten
varmegjenvinning
• Behovsstyrt regulering
• Modbus kommunikasjon via RS-485
• Automatisk logging av drift

 

Villavent SAVE VTR 500/B passer for boliger med ventilert areal opp til ca. 400 m2.
Den har integrert betjeningspanel, men kan alternativt betjenes fra ett eller flere separate panel, type CD 3.

Ny vifteteknologi gir enda lavere spesifikk vifteeffekt (SFP-faktor) og lydnivå. – Den roterende varmeveksleren er videreutviklet, og sørger for høy varmegjenvinningseffektivitet under alle driftsforhold. Moderne automatikk overvåker driften, og gir oversiktlig og enkel informasjon.
Villavent SAVE VTR 500/B leveres i dobbeltmantlet, isolert utførelse, med komplett automatikk, høyeffektiv roterende varmeveksler, termostatstyrt ettervarmebatteri og filtre.

Oppstart og innregulering skjer fra betjeningspanelet. En egen oppstartsmeny («start up wizard») gjør igangkjøringen enklere og bidrar til at feil drift unngås. Innregulering av luftmengder ved normal-, minimums- og forsert ventilasjon foretas fra betjeningspanelet. Brukere kan enkelt velge ventilasjonskapasitet og tillufttemperatur vha. betjeningspanelet, mens tekst og symbol i display angir valgt innstilling.

Aggregatet er utstyrt med tilkoblingsmulighet for regulering av eksternt vannbatteri eller kjølebatteri, samt innganger for behovsstyrt ventilasjon fra eksterne sensorer. Eksempelvis CO2, bevegelse eller fukt, samt fra lysbryter eller timer.

Villavent SAVE VTR 500/B leveres med veldimensjonerte posefilter som bidrar både til lavt trykkfall, god effekt og lang levetid. Tilluftfilter i F7-kvalitet og avtrekksfilter i G3-kvalitet.

Legg igjen en kommentar