Oppføringen og tiden etterpå i vårt Passiv Hus

På denne nettsiden finner du blant annet byggeblogg fra oppføringen av boligen vår, konstruksjonsmåte, teknisk anlegg, måledata,  strømforbruk osv som kommer direkte fra huset. Du manøvrer med fanene på toppen

I forbindelse med kompetansetilskudd fra husbanken har vi installert en rekke målere som samler inn måledata direkte fra huset vårt og publiserer her.

Disse måledataene er også tilgjengelig for de som måtte ønske å få dem utlevert i forbindelse med studier eller forskning på bolig. Ta kontakt på post#passivpluss.no ( erstatt # med @ ) for mer detaljer rundt dette.

Vi er også med i konkurransen på Teknisk Ukeblad som kårer Norges Smarteste hjem.
Teknisk Ukeblad

Instagram

No images found

Oppdateringer